Særimner
«Skipperkroen»

En distribuert stokastisk algoritme resulterer i at vi havner på Skipperkroen. Nyhavn er en lang og dyr turistfelle, men vi er nordmenn. Alt er billigere enn hjemme.


Tilbake