Særimner

LEX SAERIMNERENSIS


 1. AB OVO: SÆRIMNER

  Særimner ble stiftet på grunnleggingsmøte 17/1-98. Broderskapet består av kun de beste av unge menn, og hensikten med å møtes er å berike vår sosiale og kulinariske framtid som gruppe og enkeltpersoner. Et broderskap som dette, vil kunne bibringe at deltakerne i fremtiden ikke mister kontakten med hverandre , da vi samles om felles interesser. Særimner er med enstemmighet vårt navn, og henspeiler på galten Æsene i Valhall slaktet hver kveld, og åt av, og som så gjenoppsto til nytt gilde neste dag.

 2. EDE BIBE LUDE (POST MORTEM NULLA VOLUPTAS)

  "Spis, drikk og vær glad (etter døden finnes der ingen gleder)"

 3. CITIUS, ALTIUS, FORTIUS

  Gjennom en utforskende, prøvende (og av og til feilende) holdning og aktivitet skal vi søke å tilegne oss kunnskap på et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi skal stille med åpent sinn overfor mat fra forskjellige verdensdeler. Vi skal følge en retning innen Cuisine Noveau som vi selv har døpt Neobrutalistisk.

 4. VARIATIO DELECTAT

  Vi skal søke å bruke råvarer med stor variasjon, og av høy kvalitet hva gjelder fisk, og annen sjømat, vel mørnet kjøtt, frisk frukt og grønnsaker

 5. ARS LONGA, VITA BREVIS

  Derfor skal vi raskt lære, ved å hyre /ansette kokker, mat- og vinkjennere, og også ved selv å komponere egne retter og oppskrifter under stadig eksperimentering, samhandling og ved å dele individuell erfaring med hverandre.
  Vi skal også oppsøke villmarken og alle dens farer og grøder, og heri skal vi ikke bare søke overleven, men også gjøre dette på et meget høyt gastronomisk nivå så vel som på det fysiske plan.

  Rosévin skal ikke forekomme i Særimnersammenheng og brødrene har ei heller lov til å innta slikt i privat sammenheng. Et unntak er inntak i opplæringssammenheng av uinnvidde i sannheten om dette produktets mindreverdighet blant vin.

 6. MODUS VIVENDI
  • Maten skal lages fra bunnen av. Med dette mener vi at vi ikke skal bruke industrielt produserte produkter hvis vi kan gjøre dette bedre selv.
  • Verten ved enhver anledning har ansvar for planlegging av menyen ved å komme med egne, samt å sette sammen herrenes innspill det skal presenteres en skriftlig meny. Verten skal delegere oppgaver i forkant av og under sammenkomsten. Menyen skal ikke ha færre enn 5 retter da dette av consortiet er å betrakte som vulgært og dagligdags. Unntaket er workshops hvor fokuset er et annet.
  • Man vil gjerne ha underholdning form av taler, sang og spill.
  • Innkjøpene skal i sin helhet dekkes av spleising, men verten har gjerne noe på lur i skapet.
  • Loggføring av menyen og oppskriftene er vertens ansvar.
  • Menyene skal ha preg av selskapsmenyer både i skog og på fjell så vel som i det mest moderne kjøkken. Vi skal være som kameleoner hva angår stil, slik at ved anledning kan føre både atferd og klessvalg i galla, for så i neste omgang å kunne gjennomføre Norrøne blot med all deres sleskhet.
  • Det skal være et årsmøte medio januar, en viltaften og en sommerfest hvert år. I tillegg kommer et kurs og et juleverksted. Medlemmene har selvfølgelig rett til å innkalle til ytterligere arrangementer ila året, og mest mulig skal planlegges på årsmøtene.
  • Vi må gjerne holde innlegg om spesielle teknikker som en slags internundervisning, der den enkelte eller grupperinger fordyper seg i et felt og overfører sin kunnskap til de andre.

 7. BRODERSKAPETS MEDLEMMER
  1. Stemmeberettigede medlemmer (per januar 2006):

   • Bjørn Vaggen Konestabo
   • Ove Konestabo
   • Frode Kvam
   • Helge Lundberg
   • Atle Myklebost
   • Rune Pettersen
   • Gunnar Prøis
   • Kenth Sivertsen

   På årsmøtet i 2005 ble det vedtatt åpning for opptak av inntil 10 medlemmer. Man har ikke plikt til å møte på alle arrangementer. Dog skal det gis beskjed i form av påmelding eller avbud av andre årsaker enn sykdom i god tid i forkant av en sammenkomst.


  2. Nye medlemmer

   Ønske om nye medlemmer kan kun bringes inn for broderskapet på årsmøtets dagsorden. Årsmøtet tar stilling til om foreslått kandidat skal settes på prøve. Kandidaten må innen året få skriftlig forespørsel som må besvares. Deretter må kandidaten settes på strenge prøver, fastlagt etter medlemmenes varierende humør. Nye medlemmer må bestå prøven og følge våre lover dersom de skal kunne tas inn som fullverdige medlemmer. Eksklusjon vil ellers finne sted. Kandidaten blir formelt tatt inn som fullverdig medlem ved neste årsmøte. Vi må ikke under noen omstendighet øke medlemstallet slik at fellesarrangementer der damer er velkomne får problemer ( nå sommerfest og viltaften)

  3. Appendices (hangarounds):

   Dette er frittstående ikke-medlemmer som inviteres Honoris causa: Deres hensikt er at vi skal imponere dem og bre det glade budskap om vår aktivitet nasjonalt og internasjonalt. Deres rolle og rettigheter er som følger: Audi, Vide, Sile (hør se og ti, dvs vedr. kritiske innspill).

 8. LOGO

  Vår logo er av norrøn beskaffenhet og forestiller et vikingskip/eller ølhøne som er forkortet og avrundet i endene. Det har en hank over seg slik at det skal oppfattes til både å spise og drikke av. På hanken står vårt valgspråk, på relingen vårt navn.

 9. ANTREKK

  Særimners medlemmer gjenkjennes ved alle anledninger på de nystrøkne kokkejakker, hornhvite, med sorte knapper. De har et burgunderrødt forkle, og burgunderrødt tørkle med benring i hjortehorn preget med SÆRIMNER. Navnet er brodert med burgunderrød silke på kokkejakken.

 10. ENDRINGER

  Endringer av statuttene krever fulltallighet.

 11. KONTINGENT

  På årsmøtet 29/1-05 ble det bestemt at årskontingent stor kr. 500.- skal innføres for å bidra til at vi skal ha kun interesserte medlemmer. Innbetaling for 2005 skjer innen 1. mars. Fra og med 2006 må kontingenten være betalt og bokført innen årsmøtet, ellers vil det bli tatt som et signal til broderskapet om at medlemskap ikke lenger er ønsket. Manglende innbetaling av kontingent 1 mnd ut over fristen fører til eksklusjon fra broderskapet. Nye medlemmer må betale inn sin andel innen 1 mnd fra de takker ja til å underkastes prøvelser.

  Frode Kvam er kasserer inntil nærmere er bestemt i årsmøtet.

  Pengene skal brukes til felles gode for Særimner, eksempelvis:
  Leie- utgifter ved behov for lokale
  innkjøp /utvidelse av fellesutstyr, reparasjoner, erstatte brekkasje etc.
  Kjøp av særimner domene.
  Koste på oss ekstra vinsmaking, rive i litt ekstra.

 12. SLUTTORD

  Spør hva du kan gjøre for Særimner, Ikke hva Særimner kan gjøre for deg.
  EDE & BIBE, ERGO SUM ( Vi spiser og drikker, derfor er vi )
  BIBAMUS MERIENDUM EST (La oss drikke for vi skal dø)