Særimner
«Gedser Rev»

Det gamle fyrskipet Gedser Rev ligger til kai i et isdekket Nyhavn. Det ble tatt ut av tjeneste i 1972.


Tilbake