Særimner


Intermezzo 1

«Intermezzo 1»

En blåskjellsuppe i miniatyr.


Tilbake