Særimner
«Kokkene»

Her er alle kokkene samlet. Bak fra venstre: Atle, Gunnar K., Gunnar P., Helge, Frode, Rune og Ove.


Tilbake