Særimner




«Rekonstitusjon»

Tilbake på hotellet slapper vi av i lobbyen mens vi reflekterer over måltidet.


Tilbake