Særimner
«Pause»

Alle gutta er ute på kjøkkenet og forbereder neste rett.


Tilbake