Særimner
«Krydder»

En liten justering av krydderiene i forhold til den vanlige oppskriften ga en bedre pølse.


Tilbake