Særimner
«Drakamp»

I et øyeblikks hovmod ga Helge kvernen et stykke svor som var større enn den maktet å kverne.


Tilbake