Særimner
«Grovt»

Dette er kjøtt som har blitt grovkvernet og venter på å bli kvernet igjen.


Tilbake