Særimner
«Plommen i egget»

Eggene har ligget lenge nok, og nå kan vi forsiktig skille plommen fra hviten. Det krever forsiktighet, for plommen er skjør og fremdeles flytende.


Tilbake