Særimner
«Gunnar skraper fisken»

Havbbor har store skjell som må fjernes. Etterpå blir fisken filetert og skåret i benfrie stykker.


Tilbake