Særimner
«Planleggingsmøte»

Årsmøtet er tiden for å utprøve sine inspirasjoner. Ikke alt vil bli like vellykket, men det vil gi oss ideer å jobbe videre med. I tillegg planlegger vi kalenderen for det nye året.


Tilbake