Særimner
«Årsmøte»

Møtet er satt. Fra venstre Atle, Gunnar, Ove, Helge og Rune.


Tilbake